Opdrachtgevers

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
BlueOcean
Centraal Planbureau
Delftse Rekenkamer
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Deltaprogramma
Deltares
Eneco
FirstServiceOne
Gemeente Bernheze
Geonovum
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht
Le Blanc Advies & Academy
Logius
Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nictiz
Rathenau Instituut
Rijkswaterstaat
Sociaal en Cultureel Planbureau
Trimbos-instituut
Technische Universiteit Delft
Unie van Waterschappen
Universiteit Utrecht
Verdonck, Klooster & Associates
Waterschap Limburg
Waterschap Rivierenland

Eigen werk