Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.
Daar is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. Te denken valt aan verontreiniging van het water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, bodem en kringlopen, te veel dan wel te weinig water.

Eind 2017 is een bestuurlijk akkoord gegeven voor een impuls aan de uitvoering van het DAW. De factsheet Impuls voor agrarisch waterbeheer beschrijft waar de impuls uit bestaat en is bedoeld om de betrokken partijen te informeren over de nieuwe afspraken.

Opdrachtgever: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Verder lezen: Informatie over Deltaplan Agrarisch Waterbeheer