Alcoholgebruik onder jongeren

Voor een gezamenlijk project van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het Ministerie van Algemene Zaken ontwikkelde ik diverse infographics over alcoholgebruik onder jongeren. Ze brengen enkele interessante gegevens van het Trimbos-instituut in beeld over de risico’s en verkrijgingswijze van drank.

De infographics werden onder meer op een webpagina over jongeren en alcohol van het Ministerie van VWS gebruikt.

Opdrachtgever: Ministerie van Algemene Zaken en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Verder lezen: Alcohol voor jongeren extra schadelijk (huidige webpagina op Rijksoverheid)