Belasting op luchtvervuiling

Een belasting op industriële luchtvervuiling (zoals fijnstof) kan ervoor zorgen dat de vervuilende uitstoot grotendeels verdwijnt en is praktisch uitvoerbaar. De maatschappelijke schade door luchtvervuiling, voor een groot deel gezondheidsschade, is hoger dan de kosten voor de industrie om deze terug te dringen. Dit staat in het zojuist gepubliceerde onderzoek ‘Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie’ van het Centraal Planbureau (CPB) dat kijkt naar de sectoren staal, basisplastics (ethyleen) en kunstmest.

Bovenstaande infographic vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samen.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Esther Mot, Tijl Hendrich en Eva van der Wal
Verder lezen: Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie