Beleid voor digitale middelen

Verplichte testfases of veiligheidsstandaarden voor digitale producten zijn nodig om te voorkomen dat slecht beveiligde of gevaarlijke digitale producten tot grote maatschappelijke schade leiden. Digitale producten zijn producten die software bevatten, zoals computers, elektronische apparatuur en steeds vaker ook traditionele producten, zoals auto’s vliegtuigen of thermostaten. In de Policy Brief ‘Kaders voor code’ gaat het Centraal Planbureau (CPB) in op de vraag welk beleid wenselijk is voor de betrouwbaarheid van digitale producten.

Bovenstaande infographic ‘Beleid voor digitale middelen’ vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samen. De figuur ernaast is de figuur ‘Interventieladder voor externe effecten’ uit het onderzoeksrapport. Deze laat zien dat de optimale beleidsinterventie afhangt van de omvang van het probleem.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteur: Bastiaan Overvest
Verder lezen: Kaders voor code: beleid voor veilige digitale middelen