Bestuursprogramma

Elke vier jaar vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Na de laatste verkiezingen in maart 2019 is ook in het Waterschap Limburg een nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur heeft voor de periode 2019-2023 een nieuw bestuursprogramma geschreven met als kernpunten ‘Verbinden, vernieuwen, versterken’. Hierin worden de ambities en speerpunten van het waterschap voor deze bestuursperiode beschreven.

Gelijktijdig met dit bestuursprogramma heeft het waterschap ook een infographic uitgebracht met de vijf belangrijkste succesfactoren voor het behalen van de opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, klimaatadaptatie en peilbeheer.

Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Verder lezen:
Bestuur van Waterschap Limburg
Bestuursprogramma 2019-2023
(pdf)
Infographic Bestuursprogramma 2019-2023 (pdf)