BOI 2020-2023

Met het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) kan een realistische overstromingskans worden bepaald voor het ontwerpen of beoordelen van primaire waterkeringen, zoals dijken.

Het BOI-programmateam, dat bestaat uit Rijkswaterstaat WVL, Deltares en het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) van het Ministerie van Infrastructuur en Water voert het programma BOI 2020-2023 uit. Het doel van dit programma is het op orde brengen en doorontwikkelen van dit instrumentarium. Hiermee kunnen (dijk)beheerders de volgende beoordelingsronde (2023-2035) uitvoeren én versterkingsmaatregelen ontwerpen die voldoen aan de veiligheidsnorm.

Bovenstaande ‘BOI-poster’ geeft in het kort weer welke doelen het programma BOI nastreeft, welke werkwijze daarbij wordt gevolgd, en welke producten de komende jaren worden ontwikkeld. Aangegeven is ook welke partijen uit de waterveiligheidssector hierbij een rol spelen, en op welke manieren erover wordt gecommuniceerd.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL
Verder lezen: Programma BOI 2020 – 2023