Catalogus voor RWS

In 2017 is in de Waterwet een nieuwe normering opgenomen voor de primaire waterkeringen in Nederland. Deze normering is gebaseerd op de overstromingskans. Primaire waterkeringen die versterkt moeten worden, moeten na het uitvoeren van de versterking aan deze norm voldoen.

Voor het opstellen van een ontwerp dat aan deze norm voldoet zijn er door diverse partijen handreikingen opgesteld. De Catalogus Ontwerpinstrumenten Waterkeringen biedt een overzicht waar alle te gebruiken ontwerpproducten te vinden zijn.

De catalogus is opgesteld in opdracht van Rijkwaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving en telt momenteel 37 pagina’s en ruim 500 korte beschrijvingen van relevante documenten met hyperlinks van de vindplaats op het internet. De catalogus wordt op regelmatige basis bijgewerkt door Rijkswaterstaat.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL
Verder lezen:
Primaire waterkeringen ontwerpen
Catalogus Ontwerpinstrumenten Waterkeringen (download)