De Staat van Ons Water

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het betreft een gezamenlijke rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

Verder is er onder andere aandacht voor het Nationaal Waterprogramma, de Kaderrichtlijn Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Internationale samenwerking en vooruitgang op duurzaamheid.

De afgelopen jaren heeft Rikkers Infographics de infographics en grafieken in de rapporten van De Staat van Ons Water verzorgd.

Hoogwaterbeschermingsprogramma(De Staat van ons Water, Ministerie van IenW)
Kaderrichtlijn Water (De Staat van ons Water, Ministerie van IenW)

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Coördinatie: Kaspar Sonnemans (IenW), Laura Both (Unie van Waterschappen)
Verder lezen:
De Staat van Ons Water over 2021
Unie van Waterschappen