De Staat van ons Water

De Staat van Ons Water is een gezamenlijke rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Met De Staat van Ons Water rapporteert de minister
van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar.

De afgelopen jaren heeft Rikkers Infographics de infographics en grafieken in de rapporten van De Staat van Ons Water verzorgd.

Gelijktijdig met De Staat van ons Water is ook de Monitor Lastenontwikkeling en Doelmatigheidswinst Bestuursakkoord Water over de periode 2010-2019 gepubliceerd. Dit is de eindrapportage over de bereikte resultaten bij het Bestuursakkoord Water, een akkoord dat tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven is gesloten voor een doelmatiger waterbeheer. Daarmee werd beoogd om de kwaliteit van het beheer te verbeteren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De figuren en grafieken in deze rapportage zijn ook verzorgd door Rikkers Infographics.

De Staat van Ons Water - Personale kwetsbaarheid (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
De Staat van ons Water - Duurzame energie uit water (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
De Staat van ons Water - Drinkwater (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Coördinatie: Michiel van Lierop (IenW), Laura Both (Unie van Waterschappen)
Verder lezen:
De Staat van Ons Water over 2020
De Staat van Ons Water over 2019
De Staat van Ons Water over 2018
Monitor Lastenontwikkeling en Doelmatigheidswinst Bestuursakkoord Water over de periode 2010-2019