Deltaplan Zoetwater

Voldoende zoetwater is cruciaal voor de stabiliteit van dijken en stedelijke bebouwing en de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Waterafhankelijke sectoren, zoals landbouw, scheepvaart en veel industrie├źn, zijn voor hun productie afhankelijk van zoetwater.

In het Deltaplan Zoetwater staan alle maatregelen en onderzoeken voor de beschikbaarheid van Zoetwater in Nederland die onderdeel zijn van het Deltaprogramma.

Bovenstaande routekaart Deltaplan Zoetwater laat zien hoe wordt toegewerkt naar de tweede fase van het Deltaplan Zoetwater, die loopt van 2022 tot 2027. In de routekaart staan de belangrijke bestuurlijke mijlpalen. De kaart geeft ook inzicht in de samenhang tussen de verschillende zoetwateracties.

Opdrachtgever: Deltaprogramma Zoetwater
Verder lezen: Meer gebiedsuitwerkingen voor zoetwater