Digitalisering R&D

Om innovatie te stimuleren in het digitale tijdsperk is aanpassing van het innovatiebeleid van de overheid nodig. Beleid kan beter aansluiten bij de manier waarop bedrijven innoveren. Dit is veranderd door de digitalisering van de economie. Innovatie is meer dan in het verleden gebaseerd op allerhande beschikbare data. Bedrijven gebruiken (vaak gratis) softwarecode en wetenschappelijke inzichten en kunnen innovatieve projecten gemakkelijker (deels) uitbesteden of delen met andere bedrijven. Bedrijven die vooroplopen, zijn moeilijker dan in het verleden in te halen door concurrenten. Dit is de belangrijkste conclusie uit de in december 2018 verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Digitalisering van R&D’.

Bovenstaande infographic vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samen.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Michiel Bijlsma en Bastiaan Overvest
Verder lezen: Digitalisering R&D