Dijkversterkingen

In 2050 moeten alle waterkeringen aan de waterveiligheidsnorm voldoen. De verbetering van 943 kilometer dijk en 468 kunstwerken is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De komende jaren krijgt het programma verder invulling op basis van de resultaten van beoordelingen

Bovenstaande figuren geven een prognose van de uitgevoerde dijkversterkingen en kunstwerken. Beide figuren laten zien dat het aantal uitgevoerde verbeteringen na de opstartjaren sterk toeneemt. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is op stoom aan het komen. De alliantiepartners van het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken aan slimme en gedragen oplossingen. Daarbij is het streven de doorlooptijd van dijkversterkingsprojecten te verkorten en de kilometerprijs te verlagen.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Verder lezen: Deltaprogramma 2019, hoofdstuk 3 – Waterveiligheid: voortgang en maatregelen, paragraaf 3.1 – Deltabeslissing Waterveiligheid