Dijkwerken in Limburg

Waterschap Limburg werkt onder het motto ‘Onze Maas onze Veiligheid’ , samen met het Rijk, provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel Limburg. Tegelijkertijd benut het waterschap kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken.

Het waterschap voert momenteel aan ongeveer twintig dijken versterkingen uit en is bezig vijf dijken te verleggen. De afgelopen tijd zijn daarnaast ook al tien projecten afgerond.

Het waterschap rapporteert regelmatig over de voortgang. Onderdeel van deze rapportage zijn bovenstaande kaarten. De linker laat zien aan welke dijken in het kader van het rijksbrede Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt gewerkt, de rechter geeft inzicht in het Maaswerken-programma.

Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Verder lezen: Dijkversterkingsprojecten