Eigen bijdrage verpleeghuiszorg

Door naast het pensioeninkomen en financieel vermogen ook de overwaarde uit het huis vanaf de eerste dag mee te nemen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg kan de overheid het financieel risico van de eigen bijdragen beter spreiden. De kans dat een oudere een hele hoge eigen bijdrage moet betalen voor deze zorg neemt daardoor af. Dit kan zonder dat het de overheid extra geld kost. Dat staat in het onderzoek ‘Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg’ van het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar waarbij de stapeling van eigen bijdragen als gevolg van een langdurig verblijf in het verpleeghuis is onderzocht.

Bovenstaande infographic ‘Eigen bijdrage verpleeghuiszorg’ vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samen.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Rob Aalbers (CPB,) Bram Wouterse (Erasmus School of Health Policy & Management) en Arjen Hussem (PGGM)
Verder lezen: Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg