Evaluatie ziekenhuizen

Door nieuwe manieren van werken in Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden is de doelmatigheid van de zorg verbeterd. De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt meer centraal staat en er minder wordt gestuurd op het aantal behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte, er wordt meer samengewerkt met de huisarts en er zijn organisatieveranderingen doorgevoerd. Ook worden niet langer afspraken gemaakt met de verzekeraar per behandeling, maar zijn er vaste bedragen afgesproken voor vijf jaar. Dit staat in de evaluatie van de nieuwe werkwijzen door het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare (onderzoeksafdeling van het Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bovenstaande infographic ‘Evaluatie doelmatigheid ziekenhuizen’ vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samen.

De figuur rechts komt uit de ‘Casestudie Beatrixziekenhuis en Bernhoven’ die aan de evaluatie ten grondslag ligt. Deze figuur toont de ontwikkeling van de gemiddelde wachttijden per jaar van achttien specialismen voor Beatrixziekenhuis en voor de mediaan van de controleziekenhuizen.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Rudy Douven (CPB), Maaike Diepstraten (CPB), Anita Kopányi-Peuker (CPB), Simone van Dulmen (IQ healthcare), Niek Stadhouders (IQ healthcare), Erik Wackers (IQ healthcare), Patrick Jeurissen (IQ healthcare),
Gustaaf Wijnker (NZa) en Misja Mikkers (NZa)
Verder lezen: Evaluatie programma’s Beatrixziekenhuis en Bernhoven