Folder emissiebeleid

In het Nederlandse emissiebeleid voor stoffen naar water en lucht worden de begrippen Zeer Zorgwekkende Stoffen, potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen en Opkomende Stoffen vaak genoemd. Deze drie begrippen betreffen groepen in het domein van de gevaarlijke stoffen, maar hebben elk een eigen betekenis en doel.

Deze folder verduidelijkt betekenis, samenhang, doel en toepassing van deze begrippen. Hij is bedoeld als algemene en praktische leidraad voor iedereen met belangstelling voor het Nederlandse water- en luchtkwaliteitsbeleid. Op de achterzijde staat op welke manier emissies en lozingen van (gevaarlijke) stoffen worden aangepakt.

Voorzijde folder Emissiebeleid (Ministerie van IenW)
Voorzijde folder Emissiebeleid (Ministerie van IenW)
Achterzijde folder Emissiebeleid (Ministerie van IenW)
Achterzijde folder Emissiebeleid (Ministerie van IenW)

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verder lezen: Folder Emissiebeleid voor stoffen naar water en lucht (op Helpdesk Water)