Geo-informatie

Geonovum maakt geo-informatie van de overheid toegankelijk en zorgt voor de standaarden die daarvoor nodig zijn.

Bovenstaande infographic voor Geonovum visualiseert diverse ontwikkelingen op dit terrein, en de rol die Geonovum hierin speelt.

Opdrachtgever: Geonovum
Verder lezen: Geonovum meerjarenvisie 2014-2017 (pdf)