Gevolgen van droogte

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Het instituut werkt wereldwijd aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Speciale aandacht is er voor de vier missiegebieden: Toekomstige delta’s, Duurzame delta’s, Veilige delta’s en een Veerkrachtige infrastructuur.

Ten behoeve van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor zoetwater analyseert Deltares de impact van droogte in Nederland. Rikkers Infographics ontwierp hiervoor drie infographics die de gevolgen van droogte in Nederland in beeld brengen. Deltares gebruikt deze figuren in presentaties en op social media.

De figuur hierboven laat zien wat de maatschappelijke gevolgen van droogte in een droog jaar zijn, uitgedrukt in drie schadecategorieën. Die gevolgen zijn groot voor landbouw en in gebieden waar bodemdaling optreedt door droogte. Voor natuur en scheepvaart is de impact aanzienlijk. Voor waterbeheer, industrie, de drinkwatervoorziening, recreatie en het stedelijk gebied zijn er tal van kleinere gevolgen.

Om een indruk te geven over welke schade dit gaat, maakte Deltares een inschatting van de maatschappelijke kosten die vanaf nu tot 2050 in Nederland gemaakt moeten worden als gevolg van droogte. Zie de figuur hieronder, in totaal gaat het om een bedrag tussen de 20 en bijna 24 miljard euro.

Maatschappelijke gevolgen van droogte tot 2050 (Deltares)

Opdrachtgever: Deltares
Auteurs: Marjolein Mens
Verder lezen:
Droogte in Nederland: uitdaging voor het waterbeheer
Hoe extreem was de droogte van 2018?