#hohohoogwater

Van 25 januari tot 4 februari 2020 besteedde het Hoogwaterbeschermingprogramma aandacht aan de hoge waterstanden van 1995, samen met de waterschappen Aa en Maas, De Stichtse Rijnlanden, Drents Overijsselse Delta, Limburg, Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe.

Het doel was om aandacht te krijgen voor dijkversterkingen die op het programma staan en om een gevoel van urgentie voor bescherming tegen hoogwater aan te wakkeren.

Met de hashtag #hohohoogwater werd het verhaal van de Nederlandse delta verteld. Het hoogtepunt van de campagne vond plaats op vrijdag 31 januari 2020.

Op zaterdag 25 januari 2020 werd de campagne afgetrapt met een speciaal hoogwaterjournaal (YouTube), waarin presentator Mark van Welzenis samen met directeur Ger Smits, omgevingsmanager Silvia Mosterd en jeugddijkgraaf Jiska Taal keken naar het verleden, heden en toekomst.

Rikkers Infographic verzorgde hiervoor een poster en vier infographics, waarvan enkele ook gebruikt werden in het hoogwaterjournaal.

#hohohoogwaterjournaal (Hoogwaterbeschermingsprogramma)
#hohohoogwater 2 (Hoogwaterbeschermingsprogramma)

Opdrachtgever: Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat WVL en Waterschap Rivierenland
Verder lezen: Terugblik #hohohoogwater