HWBP en HWBP-2

De primaire waterkeringen zijn er om Nederland te beschermen tegen overstromingen bij hoogwater vanuit de grote rivieren, meren en de Noordzee. Minimaal één keer per twaalf jaar kijken de waterschappen en Rijkswaterstaat of de dijken en andere waterwerken nog voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Bij toetsingen in 2001 en 2006 is een deel van de primaire waterkeringen afgekeurd. Degene die in 2006 zijn afgekeurd, werden vanaf 2007 verbeterd en versterkt binnen het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). In totaal gaat het om het 87 projecten, 18 sluizen en gemalen en 362 kilometer te versterken dijken.

In 2011 was de derde veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen. Afgekeurde waterkeringen zijn niet in het HWBP-2 aangepakt, maar in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat in 2014 werd gestart. Hierbij worden tot 2050 ruim 1.800 kilometer dijken en ruim 400 sluizen en gemalen versterkt. Hierbij komen de meest urgente situaties als eerste aan de beurt.

In opdracht van RWS maakt Rikkers Infographics twee keer per jaar kaarten ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een alliantie van de Nederlandse 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Op deze kaarten wordt de voortgang van beide programma’s weergegeven.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Verder lezen:
HWBP
HWBP en HWBP-2: wat is het verschil?
HWBP-2 22e Voortgangsrapportage