HWBP2-Rapportage

Elk half jaar stuurt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP-2) naar de Tweede Kamer. De hoofdpunten van het verslag zijn: voortgang van het programma, scope, planning, risico’s en financiën.

Bovenstaande infographic geeft een samenvatting van deze informatie. De infographic is onderdeel van de rapportage over de stand van zaken van het HWBP2 in de periode 1 januari tot 30 juni 2018.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verder lezen: 14e Voortgangsrapportage