Infokaartjes drugs

DIMS is een netwerk van instellingen voor verslavingszorg, verspreid over heel Nederland. De medewerkers van de aangesloten instellingen staan door het testen wekelijks in contact met gebruikers.
DIMS heeft twee taken: monitoring en surveillance. Monitoring om te weten wat er op de markt van illegale uitgaansdrugs wordt aangeboden en surveillance om gevaren voor de volksgezondheid al in een vroeg stadium te signaleren.

DIMS voert deze taken uit door drugs afkomstig van gebruikers te analyseren op samenstelling. Na analyse in een laboratorium krijgt de gebruiker informatie over de samenstelling en de mogelijke risico‚Äôs. Na inlevering van een klein sample van de drug krijgt de gebruiker een kaartje met de belangrijkste effecten en risico’s van de betreffende stof. Op de achterzijde hiervan staat een telefoonnummer waar de gebruiker naar kan bellen voor het testresultaat.
Als stoffen worden aangetroffen met een direct gevaar voor de volksgezondheid, worden regionale of landelijke waarschuwingsacties opgezet.

Er zijn in totaal veertien verschillende kaartjes gemaakt die op de testlocaties van DIMS worden uitgereikt.

Opdrachtgever: Trimbos-instituut
Auteur: Sander Rigter
Verder lezen: DIMS en Monitoring drugsmarkt in Nederland: DIMS