Inspire

De INSPIRE-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over 34 thema’s te voorzien van metadata, te harmoniseren en beschikbaar te stellen via het INSPIRE-portaal. Dit zorgt ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd. Hiervoor richten de lidstaten een netwerk in dat bestaat uit een Europees en nationale internetportalen en netwerkdiensten. Via dit INSPIRE-netwerk krijgen zowel overheden als burgers en bedrijven toegang tot de geo-informatie.

Voor Geonovum verbeeldde Rikkers Infographics de thema’s in 34 pictogrammen, en ontwierp daarnaast bovenstaande poster waarop de relaties tussen deze pictogrammen in een landschap worden weergegeven.

Inspire-poster (Geonovum)

Opdrachtgever: Geonovum
Verder lezen: INSPIRE voorlichtingsmateriaal