Instrumentarium waterkwaliteit

Modellen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het nemen van beslissingen in het waterbeheer, ook in het beleid. Voor het werk aan waterkwaliteit, met als kerntaak schoon water, is het van belang een uitgebreid modellen-instrumentarium te hebben.

In november 2020 hebben STOWA (Stichting toegepast onderzoek waterbeheer), Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een studieochtend georganiseerd waarin onder meer verkend is wat nodig is voor een gezamenlijk model-instrumentarium voor waterkwaliteit.

Bovenstaande dia’s zijn deel van een presentatie die Rijkswaterstaat tijdens deze bijeenkomst heeft gebruikt. Hierin wordt geschetst dat een gezamenlijk instrumentarium in belangrijke mate bijdraagt aan consistente cijfers en uitkomsten in rapporten van waterbeheerders, en dat dit leidt tot betere en intensievere samenwerking, efficiency en kostenbesparing. Aan bod kwamen ook de ambities van de stuurgroep NWM (Nationaal Water Model) voor een gezamenlijke toolbox met gedeelde data, tools en codes. Daarnaast werden de huidige en gewenste toekomstige situatie in beeld gebracht.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL
Verder lezen: Studieochtend Modelinstrumentarium ‘Waterkwaliteit’ (STOWA)