Inzicht in belastingontduiking

Volgens internationale schattingen hebben Nederlandse huishoudens voor ruim 60 miljard euro uitstaan in belastingparadijzen. Met de inkeerregeling is tussen 2002 en 2018 voor ongeveer 12 miljard euro verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst. Dat heeft 2,1 miljard euro aan belastingen opgeleverd en leidt ook op langere termijn tot hogere belastinginkomsten. De lage boetes voor vrijwillige inkeer en internationale uitwisseling van informatie lijken de vrijwillige inkeer te hebben gestimuleerd. Dat blijkt uit onderzoek naar belastingontduiking dat het Centraal Planbureau op 17 november 2020 heeft gepubliceerd.

Bovenstaande infographic ‘Inzicht in belastingontduiking’ geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de Policy Brief van het CPB. Rechts ernaast staat de cover van de bijbehorende visuele samenvatting van deze Policy Brief, deze is ook door Rikkers Infographics gemaakt.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Arjan Lejour, Wouter Leenders, Simon Rabaté en Maarten van ’t Riet.
Verder lezen: Belastingontduiking en vermogensongelijkheid