Jaarverslag dierproeven 2020

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is een instantie van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht die adviseert en controleert bij dierproeven en 3V: vervanging, vermindering en verfijning. De taken van de instantie hebben te maken met onder andere dierenwelzijn, alternatieven, procedures, registratie, toezicht en de communicatie met de Centrale Commissie Dierproeven (CCD).
De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht ondersteunen de Code Openheid Dierproeven, en zijn daarom open en transparant over dierproeven. Dat betekent onder andere dat de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht jaarlijks een Jaarverslag Dierproeven uitbrengt.

Rikkers Infographics verzorgt de figuren die in deze Jaarverslagen worden opgenomen. Hierboven zijn drie van deze figuren weergegeven.

Opdrachtgever: Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht
Verder lezen: Jaarverslag Dierproeven 2020