Juniraming 2018

Het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde in de Juniraming van 2018: ‘Groei houdt aan, politieke risico’s toegenomen. De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen. De politieke ontwikkelingen in Italië, rond Brexit en het verloop van het conflict met Amerika over internationale handel zijn van direct belang voor de Nederlandse economie. De tot nu toe ingevoerde handelsbeperkingen zullen tot sectorale aanpassingen leiden, maar het effect op de mondiale groei is verwaarloosbaar. Escalatie zou vérstrekkender gevolgen hebben en kan leiden tot forse bbp-verliezen op lange termijn.’

Bovenstaande infographic is ontwikkeld voor de CPB policy brief ‘Juniraming 2018’.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Verder lezen: Juniraming 2018