Kansrijk integratiebeleid

De verschillen in arbeidsparticipatie tussen personen met en zonder migratieachtergrond zijn groot en hardnekkig. Op dit moment werkt 61% van de personen met een niet-westerse migratieachtergrond (15-74 jaar). Bij personen zonder migratieachtergrond werkt 69%. Het verschil dreigt door de coronacrisis verder op te lopen. Overheden en werkgevers kunnen met gerichte maatregelen deze ongelijkheid tegengaan. Kansrijk zijn onder andere: het eerder toegang geven van migranten tot de arbeidsmarkt, een slimmer plaatsingsbeleid, sterkere financiĆ«le prikkels voor zowel werkgevers als werknemers. Een neutraler wervings- en selectieproces is belangrijk om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Dit blijkt uit de publicatie ‘Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die op 15 oktober 2020 is gepubliceerd.

Bovenstaande infographic ‘Kansen om de arbeidsmarktpositie van migranten te verbeteren’ geeft de hoofdlijnen van de studie van het CPB en SCP weer.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Egbert Jongen (CPB), Sander Muns (SCP) en Claartje Thijs (SCP).
Verder lezen: Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt