Keuzes in Kaart

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op 27 augustus 2012 de resultaten gepubliceerd van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s van 10 politieke partijen in het boek ‘Keuzes in Kaart 2013-2017’.

De analyse omvat de belangrijkste (macro-)economische en koopkrachteffecten, houdbaarheid van de overheidsfinanciën, werkgelegenheid, alsmede de gevolgen voor zorg, sociale zekerheid, energie en klimaat, onderwijs, innovatie, woningmarkt, bereikbaarheid en natuur.

De deelnemende partijen zijn VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, Christen Unie, SGP en DPK.

In het boek zijn de effecten van 2468 voorstellen in kaart gebracht. In totaal hebben ruim 80 medewerkers van de planbureaus aan de doorrekening meewerkt. Bovenstaande figuren zijn een selectie van de circa twintig grafieken en infographics in het boek. Ze zijn ontworpen door Rikkers Infographics.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Verder lezen: Keuzes in Kaart 2013-2017