Klachten door cosmetica

Het RIVM heeft rond 2010 een pilot-onderzoek gedaan naar klachten die optreden na gebruik van allerlei soorten cosmetica. Aan dit CESES-onderzoek (Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance) hebben ruim 1.700 consumenten meegedaan, 42 huisartsen en 8 dermatologie-praktijken. Uit de probleem-meldingen die de consumenten op de website cosmeticaklachten.nl deden, is afgeleid waar (ogen, oogleden, gezicht) de meeste klachten optraden, welke symptomen (roodheid, jeuk, maar ook pijn en brandwonden) er waren, en welke cosmeticaproducten het vaakst werden genoemd. Deze infographic brengt de bevindingen van het onderzoek in beeld.
Deze infographic is gebaseerd op gegevens van het RIVM. Rikkers Infographics is verantwoordelijk voor de interpretatie van deze gegevens.

Verder lezen: Meldpunt voor cosmeticaklachten