Klimaatbestendige stad

Klimaatverandering zorgt op termijn voor grote kostenposten voor de Nederlandse steden door onder meer zakking van de bodem, paalrot, hittestress, en natschade aan gebouwen en infrastructuur.

Deze infographic brengt deze schade in beeld in opdracht van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat)
Verder lezen: Kennisportaal klimaatadaptatie