Leerresultaten basisscholen

De gemiddelde cito-score van een basisschool in een bepaald jaar hangt slechts deels samen met de kwaliteit van de school. Verschillen in de achtergrond van leerlingen, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en verschillen in kenmerken en prestaties van medeleerlingen verklaren samen een aanzienlijk deel van de verschillen tussen basisscholen. Dit blijkt uit de in februari 2019 verschenen CPB publicatie ‘Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen’.

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap onderzoek gedaan naar de volgende drie onderzoeksvragen:

  • Hoe groot zijn de verschillen in leerresultaten tussen scholen nadat zo goed mogelijk rekening is gehouden met verschillen in leerlingpopulatie?
  • Variëren de schoolverschillen die overblijven na rekening te houden voor kenmerken van leerlingen, sterk over tijd (voor dezelfde school)?
  • Welke school- en lerarenkenmerken hangen samen met deze verschillen?

Bovenstaande infographic vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samen.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Jonneke Bolhaar, Bas Scheer
Verder lezen: Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen