Limburg klimaatbestendig

Klimaatverandering leidt in Limburg tot langere droge periodes en hevigere regenbuien. Dat zal de komende jaren steeds beter merkbaar zijn. De klimaatverandering vereist belangrijke aanpassingen in onze maatschappij en zeker in ons waterbeheer. Waterschap Limburg neemt maatregelen om inwoners en economie ook in de toekomst een veilige plek in Limburg te bieden.

Met het programma Water in Balans geeft Waterschap Limburg voorrang aan het aanpakken van wateroverlast in het veranderende klimaat. De maatregelen bedenken, realiseren en beheren gaat in samenwerking met de omgeving. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning.

De infographic geeft betrokkenen, burgers en bedrijven, een overzicht van wat het waterschap doet, wat de aanpak is, en de locaties waar gewerkt wordt aan het klaar maken van Limburg voor de klimaatverandering.

Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Verder lezen:
Klimaatbestendig watersysteem
Water in Balans: aan de slag met wateroverlast!