Lokale Klimaatagenda

In de Lokale Klimaatagenda (LKA) van 2011 staat beschreven met welke acties gemeenten, provincies en waterschappen hun CO2-reductiedoelstellingen willen bereiken in de periode 2011-2014.

Maart 2013 bracht het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tussentijdse evaluatie van de LKA over 2011-2012 uit. Hierin staat onder meer een infographic die het bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke netwerk van betrokken deelnemers uitbeeldt. Meer informatie over de LKA is te vinden op de site over lokaal klimaatbeleid.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat)
Verder lezen: Lokaal Klimaatportaal