Monetair beleid

Het ECB-beleid heeft gewerkt: de economische groei en (in mindere mate) de inflatie zijn dankzij het onconventionele beleid verhoogd, en de lange rente is lager. De vraag is nu wanneer en hoe de ECB de portefeuille met overheidsobligaties gaat afwikkelen. Wanneer dit gebeurt, heeft Nederland een goede uitgangspositie, maar dat geldt niet voor alle eurolanden. Voor deze groep helpt versterking van de bankensector en de overheidsfinanciën om beter door de afbouwfase te komen. Bij een herleving van de eurocrisis kan meer risicodeling tussen de eurolanden nodig zijn om de muntunie te redden.

Dit schreef het Centraal Planbureau in juni 2017 in zijn publicatie ‘Onderweg naar normaal monetair beleid’. Bovenstaande figuur geeft een schematische weergave van een mogelijk scenario, waarbij de centrale bank terugkeert naar normaal monetair beleid.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Adam Elbourne en Bert Smid
Verder lezen: Onderweg naar normaal monetair beleid