Noordzee & economie

De Noordzee levert een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Deze infographic laat op basis van gegevens van het CBS zien dat dankzij de Noordzee bijna een kwart miljoen mensen aan het werk is, en dat er ruim 35 miljard per jaar verdiend wordt. Ruim 77 procent van dit werk is in de zeehavens te vinden, 16 procent werkt aan de kust (winkels, hotels, restaurants en recreatie) en 6 procent op de Noordzee zelf. De zeehavens brengen 26 miljard binnen, ofwel 71 procent van de Noordzee-economie. Hiervan wordt ruim de helft in de Rotterdams havens verdiend. Ook van de andere havens zijn de cijfers in de figuur te vinden.
Deze infographic is gebaseerd op gegevens van het CBS uit 2011. Rikkers Infographics is verantwoordelijk voor de interpretatie van deze gegevens.

Verder lezen: Noordzee levert kwart miljoen voltijdbanen op)