Oplossingsrichtingen klimaat

Klimaatverandering zorgt op termijn voor grote kostenposten voor de Nederlandse steden door onder meer zakking van de bodem, paalrot, hittestress, en natschade aan gebouwen en infrastructuur.

Dit schema toont de stappen die gemeenten kunnen zetten om klimaatbestendig te worden. Deze infographic is gemaakt in opdracht van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat)
Verder lezen: Kennisportaal klimaatadaptatie