Planning en organisatie WBI 2023

Met het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) kan een realistische overstromingskans worden bepaald voor het ontwerpen of beoordelen van primaire waterkeringen, zoals dijken.

Het BOI-programmateam, dat bestaat uit Rijkswaterstaat WVL, Deltares en het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) van het Ministerie van Infrastructuur en Water voert het programma BOI 2020-2023 uit. Het doel van dit programma is het op orde brengen en doorontwikkelen van dit instrumentarium. Hiermee kunnen (dijk)beheerders de volgende beoordelingsronde (2023-2035) uitvoeren én versterkingsmaatregelen ontwerpen die voldoen aan de veiligheidsnorm.

Bovenstaand schema geeft een overzicht van de planning en organisatie voor de totstandkoming van het Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI 2023). Dit is de ministeriële regeling die de grondslag zal vormen voor het BOI. De planning bestaat uit 4 fasen, waar bij elk wordt aangegeven welke producten verwacht worden, en welke partijen daaraan een bijdrage leveren. Onder organisatie staat een uitwerking van de verantwoordelijkheden (van informeren tot beslissen en vaststellen) van de diverse partijen.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL
Verder lezen:
Programma BOI 2020 – 2023
Ministeriële Regeling WBI 2023 (pdf op iplo.nl)