Positie zeevaartsector

De publicatie ‘Ver weg maar toch dichtbij: positie van de zeevaartsector in de Nederlandse maritieme cluster’ analyseert de relatie tussen de zeevaart en andere maritieme sectoren. Voor deze publicatie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) ontwierp Rikkers Infographics een aantal figuren.

Links een infographic over de relaties van de zeevaartsector. Zowel de levering van diensten en goederen, als de zogeheten kwalitatieve effecten (schaalvoordelen, innovatie- en arbeidsmarkteffecten) zijn in beeld gebracht.

De tweede infographic toont de indirecte effecten van de zeevaartsector. Ongeveer 202 miljoen van de 359 miljoen euro (56%) indirecte effecten van uitgaven van de zeevaartsector bij toeleverende Nederlandse bedrijven, sloeg in 2012 neer in de havengebieden (EUR & TNO, 2014). De figuur laat zien hoe de indirecte effecten van de zeevaart ruimtelijk over Nederland zijn verdeeld.

Opdrachtgever: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Verder lezen: Ver weg maar toch dichtbij: positie van de zeevaartsector in de Nederlandse maritieme cluster