Presentatie BOI

Met het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) kan een realistische overstromingskans worden bepaald voor het ontwerpen of beoordelen van primaire waterkeringen, zoals dijken.

Het BOI-programmateam, dat bestaat uit Rijkswaterstaat WVL, Deltares en het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) van het Ministerie van Infrastructuur en Water voert het programma BOI 2020-2023 uit. Het doel van dit programma is het op orde brengen en doorontwikkelen van dit instrumentarium. Hiermee kunnen (dijk)beheerders de volgende beoordelingsronde (2023-2035) uitvoeren én versterkingsmaatregelen ontwerpen die voldoen aan de veiligheidsnorm.

Bovenstaande dia’s komen uit een presentatie waarin wordt uitgelegd uit welke onderdelen het programma bestaat, leidmotief en strategie bij de totstandkoming ervan, en welke partijen hierbij betrokken worden.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL
Verder lezen: Programma BOI 2020 – 2023