Rentes en schulden

De belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit komen niet uit het binnenland maar uit het buitenland. De internationale risico’s zijn een aanhoudend lage, of juist te sterk stijgende rente, een chaotische Brexit zonder overeenstemming over wet- en regelgeving, een escalatie van de handelsoorlog met de VS, de recente deregulering van grote banken in dat land en de ontwikkelingen in Italië. Hoewel Nederlandse financiële instellingen weinig schuldpapieren van Italiaanse banken of de Italiaanse overheid bezitten, kan een door Italië in gang gezette Europese recessie, ook ons land treffen.

Dit concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau in de in mei 2018 verschenen Risicorapportage Financiële Markten. De rapportage bestaat uit drie delen en bevat naast de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit, informatie over cryptovaluta en de bankenunie.
Nederland heeft een goede uitgangspositie om de buitenlandse risico’s het hoofd te bieden: zowel de financiële positie van banken – kapitaal en rendement – als de overheidsfinanciën zijn op orde. Wel vragen de sterk stijgende prijzen op de huizenmarkt en digitale kwetsbaarheden bij financiële instellingen aandacht. 

Bovenstaande infographic Risico’s rentes en schulden geeft een samenvatting van de risico’s van een aanhoudend lage, of juist te sterk stijgende, rente voor de eurozone en voor Nederland.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Karen van der Wiel, Bert Smid, Andrei Dubovik, Kan Ji, Beau Soederhuizen, Rutger Teulings, Benedikt Vogt, Lu Zhang
Verder lezen: CPB Risicorapportage Financiële Markten 2018