Routekaart Deltaplan Zoetwater

In het Deltaplan Zoetwater staan maatregelen en onderzoeken met betrekking tot de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland. Het Rijk en de zoetwaterregio’s stellen het Deltaplan vast. Hierin staan ook afspraken over de financiĆ«le bijdragen van Rijk en regio. Het Deltaplan Zoetwater is gedetailleerd ingevuld voor de komende zes jaar en voor de zes jaar daarna op hoofdlijnen. Het biedt ook een doorkijk tot 2050.

Producten en mijlpalen voor de periode van 2022-2027 zijn in bovenstaande Routekaart opgenomen. Hierin zijn zes zogeheten sporen opgenomen, waaronder het Bestuurlijk proces ten behoeve van fase 3. De andere sporen lopen parallel aan dit spoor en leveren input voor de voorbereiding en de besluitvorming in het bestuurlijk proces. In de voorbereiding op de derde fase worden zo de zoetwaterdoelen verder geconcretiseerd.

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Coƶrdinatie: Rob Bouman
Verder lezen:
Deltaplan Zoetwater