Routekaart integriteit

De TU Delft heeft een integriteitsbeleid om studenten en medewerkers te ondersteunen als er vragen rijzen op het gebied van ethische dilemma’s.

De routekaart Integriteit uit 2014 (bijgewerkt 2015) geeft aan welke wegen mensen kunnen bewandelen als ze vermoeden dat er iets gebeurt dat niet hoort, of wanneer ze zelf een belangenconflict hebben. Vaak is met elkaar de dialoog aangaan de eerste stap, maar als dat niet kan zijn er ook andere mogelijkheden.

Opdrachtgever: Technische Universiteit Delft

Verder lezen: Integriteitsbeleid