Ruimtelijke adaptatie

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Dat kan onder meer door het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van onze bebouwde en landelijke gebieden. In het Deltaprogramma wordt hieraan gewerkt onder de noemer ‘ruimtelijke adaptatie’.

Als we niets doen, kan de schade in onze steden oplopen tot € 33 tot € 87 miljard in de periode tot 2050. Ook in het landelijk gebied kan aanzienlijke schade optreden. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast. Op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen. Door de klimaatverandering is een omslag in het denken nodig: klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen worden.

De infographic geeft de cyclus weer die overheden elke zes jaar doorlopen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, de korte termijndoelen tot 2023, welke stappen hiervoor gezet moeten worden, en het uiteindelijke doel: in 2050 is Nederland beter bestand tegen wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgen van overstroming.

Opdrachtgever: Nationaal Deltaprogramma
Verder lezen:
Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
Publicaties Ruimtelijke adaptatie