Stelselvoorzieningen

Logius zorgt voor de digitale infrastructuur van de Rijksoverheid. Een van de producten van Logius is Digikoppeling, voor de snelle en veilige uitwisseling van berichten tussen overheden, om informatie te vinden over de gegevens in de basisregistraties en beschikbare services van de e-overheid, en om melding te maken van onjuiste gegevens in de basisregistraties.

Deze infographic legt uit op welke manier afnemers van de stelselvoorzieningen de landelijke basisregistraties kunnen gebruiken.

Opdrachtgever: Logius
Verder lezen: Stelselvoorzieningen (informatie over huidige versie)