Sturen naar vermogen

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Een aanzienlijke groep huishoudens bouwt weinig vermogen op, of heeft het vastzitten in een eigen woning of pensioenfonds. Bij financiële tegenvallers kunnen zij geen beroep doen op direct beschikbaar spaargeld. Onder andere het versoepelen van de hypothecaire aflossingseis en een flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel zijn beleidsopties die dit kunnen verbeteren. Dat schrijft het Centraal Planbureau in de publicatie ‘Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop’ die op 4 mei 2021 is verschenen.

Bovenstaande infographic ‘Sturen naar vermogen’ geeft de hoofdlijnen weer van de CPB Policy Brief: er zijn vier oplossingsrichtingen, namelijk sparen stimuleren, meer samenhang aanbrengen in beleid, zorgen voor meer flexibiliteit in pensioenen, en het verbeteren van bepaalde aspecten van de woningmarkt. Hieronder vallen 10 verschillende opties die ingezet kunnen worden voor het verbeteren van de vermogensopbouw van huishoudens, enerzijds die met weinig weinig vermogen, anderzijds die met voor illiquide vermogen.
Rechts naast de infographic staat de cover van de visuele samenvatting van de Policy Brief, deze is ook door Rikkers Infographics gemaakt.

Opdrachtgever: Centraal Planbureau
Auteurs: Bert Kramer, Nicoleta Ciurila, Rob Luginbuhl en Bert Smid.
Verder lezen: Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop