Uitgaven watertaken

Op 14 mei 2013 stuurde het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu de voortgangsrapportage ‘Water in beeld 2012’ aan de Tweede Kamer. Hierin constateert minister Schultz van Haegen dat het Nederlandse Waterbeleid goed op koers ligt.

Waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven liggen op schema om vanaf 2020 structureel 750 miljoen euro per jaar te bezuinigen. De stijging van de waterbelastingen voor de burger blijft daarmee binnen de perken.

Rikkers Infographics ontwierp zes infographics voor deze rapportage: Tweede Hoogwaterbeschermings- programma (HWBP-2), Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, Beheer van regionale keringen, Financiën op hoofdlijnen, en Ontwikkeling van de uitgaven voor watertaken. Hierboven staat de infographic Financiën waterbeleid op hoofdlijnen.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verder lezen: Water in beeld 2012