Van Afval Naar Grondstof

Om nu en in de toekomst welvarend en gezond te kunnen leven, moeten bedrijven, burgers en overheden op een verantwoorde manier omgaan met natuurlijke hulpbronnen die ons grondstoffen, water en energie leveren. Om duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te stimuleren, werkt het Rijk samen met maatschappelijke partijen aan het programma Van Afval naar Grondstof.

Deze infographic over VANG is onder meer gebruikt in de brief ‘Invulling programma Van Afval Naar Grondstof’ aan de Tweede Kamer, en het rapport ‘Van Afval naar Grondstof – Uitwerking van 8 operationele doelstellingen’, beide van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat)