Van idee naar proef

Dit schema van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht toont welke stappen een onderzoeker moet zetten om een onderzoek met proefdieren te mogen uitvoeren.

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is een instantie van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht die adviseert en controleert bij dierproeven en 3V: vervanging, vermindering en verfijning. De taken van de instantie hebben te maken met onder andere dierenwelzijn, alternatieven, procedures, registratie, toezicht en de communicatie met de Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

Naast dit stappenplan maakte ik ook een informatiekaart, met 10 aandachtspunten voor onderzoekers, en op de achterkant een checklist om regelmatig te controleren of het dossier van de onderzoeker is bijgewerkt.

Informatiekaart dierproeven (Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht)

Opdrachtgever: Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht
Verder lezen: Taken van de Instantie voor Dierenwelzijn